Chỉ định thầu rút gọn và các bước chỉ định thầu rút gọn

Đấu thầu là hình thức nhằm lựa chọn ra chủ thầu để triển khai một dự án hay cung cấp một dịch vụ cụ thể, thông qua hình thức này chủ đầu tư sẽ tìm ra được chủ thầu trong thời gian nhanh nhất mà không cần tiến hành đấu thầu. Không chỉ có các doanh nghiệp mới sử dụng hình thức này, trong một số trường hợp cơ quan nhà nước cũng áp dụng đấu thầu để tìm chủ thầu tốt nhất. Trong bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức chỉ định thầu rút gọn cũng như  các bước chỉ định thầu rút gọn.

chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu là hình thức tốt và nhanh nhất để lựa chọn nhà thầu, vì thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và nhanh chóng nên nhiều chủ đầu tư thường sử dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của dự án cũng như giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Vì chỉ có một nhà thầu tham gia nên sẽ không xảy ra tình trạng chủ thầu kiến nghị trong đấu thầu hay sai sót khi tổ chức đó lựa chọn chủ thầu.

Chỉ định thầu rút gọn thường được các cơ quan nhà nước sử dụng để lựa chọn một nhà thầu thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện các gói thầu đặc biệt bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt, đây cũng là hình thức được sử dụng trong trường hợp phải chọn nhà thầu thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến những vấn đề như thiên tai lũ lụt, hoặc dịch bệnh.

Các trường hợp áp dụng thầu rút gọn 

  • Khi có nhu cầu cấp bách về triển khai các gói thầu để đáp ứng mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khi xảy ra cố bất khả kháng có liên quan đến bí mật nhà nước và cần nhà thầu để xử lý kịp thời hoặc khắc phục hậu quả sự cố.
  • Thực hiện gói thầu để kịp thời khắc phục các sự cố về công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân.
  • Do đảm bảo tính tương thích công nghệ nên phải lựa chọn nhà thầu đã thực hiện trước đó để cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo trì hay sửa chữa, mà không thể lựa chọn nhà thầu nào khác

chỉ định thầu rút gọn 1

  • Khi gói thầu vì mục đích thử nghiệm, nghiên cứu hay gói thầu để mua bản quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay tổ chức
  • Khi tiến hành di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, rà phá bom, mìn, vật nổ nhằm phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng thì cần tiến hành chỉ định một đơn vị chuyên ngành để thực hiện.

Hình thức chỉ định thầu được sử dụng trong các trường hợp trên, trong một số trường hợp khác chủ thầu cần đáp ứng thêm các điều kiện khác như việc thu xếp vốn phù hợp, đáp ứng được tiến độ thực hiện gói thầu hay là nhà thầu được lựa chọn  bởi nhà đầu tư để có thể trở thành chủ thầu của dự án.

Các bước chỉ định thầu rút gọn

Các bước chỉ định thầu rút gọn với gói thầu có áp dụng hạn mức chỉ định thầu

Các bước chỉ định thầu rút gọn được quy định tại 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho bên chủ thầu

Chủ đầu tư dự án sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Trong dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện cũng như thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và các nội dung khác mà chủ thầu được chỉ định cần thực hiện được.

Bước 2: Tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

Dựa trên cơ sở của dự thảo hợp đồng, bên chủ đầu tư và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, nếu hai bên để đồng ý các điều khoản của dự thảo thì hợp đồng sẽ được tiến hành ký kết, hợp đồng này sẽ làm cơ sở để phê duyệt nhà thầu.

Bước 3: Ký kết hợp đồng

Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng với điều kiện các bên phải đồng ý với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, các biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác cũng cần được thông qua.

Các bước chỉ định thầu rút gọn với các gói thầu cấp thiết thực hiện

Với các gói thầu cấp thiết thực hiện như khắc phục sự cố bão lũ, dịch bệnh hay các trường hợp bất khả kháng sẽ được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với các bước như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và lựa chọn nhà thầu có thể đáp ứng các điều kiện đưa ra

Bước 2: Chủ đầu tư sẽ gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong vòng 15 ngày, đồng thời các bên sẽ tiến hành thương thảo chi tiết nội dung hợp đồng

chỉ định thầu rút gọn 2

Bước 3: Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng chính thức với bên chủ thầu được chỉ định.

Bước 4: Tiến hành thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Mong rằng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu được chỉ định thầu rút gọn là gì cũng như các bước chỉ định thầu rút gọn, đồng thời có dùng những kiến thức này để tiến hành chỉ định thầu rút gọn cho doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *