Những điều bạn cần biết về mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Cho thuê quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất hay bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho bên thuê để sử dụng theo mục đích đã thỏa thuận trong một thời gian nhất định, để thực hiện điều này hai bên phải ký kết mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, và thực hiện theo đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và những điều cần lưu ý khi ký kết dạng hợp đồng này.

mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Hoạt động Cho thuê quyền sử dụng đất là gì?

Cho thuê quyền sử dụng đất là việc người đang có nhu cầu sử dụng đất tiến hành thuê đất của người có quyền sử dụng đất, để sử dụng với các mục đích được thỏa thuận, đồng thời phù hợp với pháp luật cũng như có sự đồng ý từ chủ thể đang có quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp này bên cho thuê sẽ là người có tư cách sử dụng đất và là chủ sở hữu của đất đưa vào giao dịch. Bên thuê chỉ có quyền sử dụng đất chứ không được công nhận là chủ thể sở hữu đất, cũng như không được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất thuê ngoại trừ trường hợp thuê lại đất ở trong khu kinh tế hay các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Cho thuê quyền sử dụng đất không được tính là hoạt động giao dịch có sự chuyển quyền sử dụng đất đồng thời không có sự dịch chuyển hoàn toàn quyền sử dụng đất từ bên cho thuê sang bên thuê, mà chỉ nằm ở dạng cho thuê đất trong một thời gian nhất định, mang tính dân sự nhiều hơn.

Khi tiến hành ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất các bên cần thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, và sự thỏa thuận này vẫn chịu sự chi phối bởi các quy định, điều kiện pháp luật của nhà nước.

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Sau đây là mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đầy đủ nhất bạn có thể dùng bản hợp đồng này để tiến hành việc thuê quyền sử dụng đất cho bản thân hoặc cho doanh nghiệp mình.

mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 1 mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 2 mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 3 mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 4 mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 5

Bản hợp đồng bao gồm các thông tin về bên cho thuê là bên A và bên thuê quyền sử dụng đất là bên B, cùng các điều khoản được ký kết giữa hai bên bao gồm, thời gian thuê đất, mục đích thuê, giá thuê và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của hai bên A, B cũng như trách nhiệm của các bên và cách thức giải quyết hậu quả khi một trong hai bên vi phạm các điều kiện trong hợp đồng.

Một số điểm cần lưu ý khi ký kết mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Lưu ý về giá thuê và thời gian thuê đất

 • Giá cho thuê đất được quy định tại điều 437 bộ luật dân sự năm 2015 là do 2 bên tự thỏa thuận với nhau hoặc do bên thứ 3 được hai bên thuê và cho thuê mời để xác định giá thuê. Nếu hai bên không xác định được giá thuê đất thì giá thuê sẽ được tính theo giá của thị trường tại thời điểm hợp đồng thuê đất được ký kết.
 • Thời gian và phương thức thanh toán được hai bên tự thỏa thuận khi tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất. Bên thuê cần thanh toán số tiền thuê đất đúng thời gian quy định trong hợp đồng, nếu bên thuê không thanh toán đúng hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường  hợp hai bên đã có thỏa thuận khác.

Lưu ý về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất 

 • Bên cho thuê đất phải đi đăng ký việc cho thuê đất với cơ quan có thẩm quyền 
 • Bên cho thuê đất có quyền yêu cầu bên thuê trả đúng số tiền theo như hợp đồng đã ký kết.
 • Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng và thu hồi lại đất nếu bên thuê sử dụng đất không đúng như mục đích thuê đất đã được ký kết, cũng như có quyền yêu cầu bên thuê trả lại đất khi hết thời hạn hợp đồng.
 • Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê đất sử dụng đất đúng mục đích
 • Nộp phí sử dụng đất và báo cáo quyền của bên thứ 3 đối với đất thuê

Lưu ý về quyền và nghĩa vụ của bên thuê đất 

 • Bên thuê đất có quyền yêu cầu bên cho thuê đất giao đất đúng diện tích, vị trí, loại đất và tình trạng đất như trong hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đã ký kết.
 • Có quyền sử dụng đất theo mục đích và thời gian đã  được ký kết.
 • Được quyền yêu cầu bên cho thuê giảm miễn tiền thuê trong trường hợp bất khả kháng như hoa màu hay lợi tức từ đất cho thuê bị mất hay giảm sút.
 • Bên thuê không được phá hoại diện tích đất đang thuê dưới mọi hình thức, làm giảm giá trị sử dụng của đất. Không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ đất xung quanh.
 • Bên thuê cần trả tiền thuê đầy đủ và đúng thời hạn như đã nêu trong hợp đồng, trong trường hợp việc sử dụng đất không sinh lợi thì bên thuê vẫn phải trả đủ tiền cho bên cho thuê ngoại trừ trường hợp hai bên đã có thỏa thuận khác.
 • Trả lại đất đúng tình trạng như khi nhận sau khi hết thời gian thuê trừ khi có thỏa thuận khác từ hai bên.

Trên đây là các thông tin về mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất cùng những điểm cần lưu ý khi tiến hành ký kết dạng hợp đồng này. Mong rằng những thông tin trên sẽ có ích khi bạn cần cho thuê đất hoặc đi thuê đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *