Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu nhập thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi thu nhập những thông tin cá nhân của bạn như: họ và tên, số điện thoại, email,…

Chúng tôi lấy thông tin của bạn như thế nào?

Khi bạn để lại comment tại các bài đăng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân đó của các bạn.

Chúng tôi lấy thông tin của bạn để làm gì?

Thông tin của bạn chúng tôi dùng để:
  • Gửi những thông tin mới về các dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp những thông tin mà bạn muốn